Söndagstankar – Jesus är vårt hopp

”Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: ”Det är ett spöke!” Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: ”Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ”Herre, rädda mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son!””‭‭Matteusevangeliet‬ ‭14:22-33‬ ‭SFB15‬‬

Jag tycker om den här texten. Den har många tankar att ge. Kanske kan den få jobba lite med dig idag. 

Den ger hopp. Den ger en bra bild över hur jag ser det är i livet och hur Jesus är. 

I stormen kommer han gående på vågorna. Vi kan läsa i en annan storm så säger han ”Tig var stilla” Ord han kan uttala över den storm du kanske går igenom. 

När han stiger i båten lägger sig stormen. Kanske behöver han stiga in i ”din båt”. 

När livets promenad sjunker så är han beredd på att sträcka ut handen. Vi har då att ta tag i hans hand och han vill dra oss upp på fast mark. 

Jesus visade vägen till vart vi hämtar kraft. I bönegemenskapen med Gud. Han drog sig ofta undan i ensamhet för att prata med Gud. 

Kanske kan denna text påminna oss också om att våga. Petrus gick på vattnet. Visst , han började sjunka men han vågade. När han vågade så fanns Jesus i närheten. Bara en armslängd ifrån. Tro det nästa gång du kallas ut i tro. 

Texten har fler djup. Leta. Sök. Låt dig föras in i texten.