Låt det vanliga glädja dig

Allt för ofta söker vi det extraordinära. Det som sticker ut. Det vi tror sätter dom största avtrycken.

Men om vi tittar lite närmare finns det så mycket som kan glädja oss. Om vi bara får syn på det. Det kan finnas där, tätt intill, men våra ögon far efter det som ligger längre bort. Så missar vi det nära.

Låt det vanliga glädja dig.

Det vanliga som alltid finns där. Det som vi lite olyckligtvis tar för givet. Klassar ner för att våra ögon sett det för ofta.

Det vanliga kan vara det trygga som gör att vi kan uppskatta det ovanliga på ett bra sätt. Hade vi inte det vanliga kanske vi inte kunnat uppskatta det extraordinära. Vi har liksom då inte något att jämföra det med. Det vanliga gör oss möjliga att se annat och uppskatta det.

Undervärdera inte det vanliga. Det vanliga kanske till ytan har en grå vardag över sig. Men under denna yta finns det något vackert. För drömmer du dig tillbaka var detta vanliga en gång nytt. Det var då som det drog till sig din uppmärksamhet. Något extra var det. Kanske det just en gång fick betyda något särskilt för dig. Dröm dig tillbaka till den stunden. Du kommer då återupptäcka att det vanliga har något vackert över sig.

Låt det vanliga glädja dig åter och åter och åter igen.