Läs med mig – Psaltaren Kapitel 3 & 4

Fiender … 3:1. Vi kan ha finder omkring oss. En del av dom är nog bara fiender som vi tror att vi har. Andra är verkliga fiender. 

Det dom säger är inte alltid sant … 3:3. Do kan tro saker om oss. Dom kan tro att vår Gud inte är en Gud med makt och auktoritet. Men vi vet bättre. 

Sköld … 3:4. Tänk att Gud är vår sköld. Ett skydd som står pall. Tänker på vapenrustningen som Efesierbrevet kapitel 6 skriver om. Han är verkligen vårt skydd.  Livet kan kännas hopplöst. Men Gud är vårt hopp. Det är som att han lyfter pp vår blick så vi möter hans blick. Ser oss i ögonen och svarar oss. 

Han svara dig … 3:5. Det är inte så att Gud är långt borta. Han är så nära dig. 

Frid … 3:6f. Vi kan vila tryggt när vi vet att Gud är på vår sida. 

Räddningen … 3:9 Frälsningen – vår räddning

Välsignelse … 3:9 En bön jag stämmer in i. Herre, låt din välsignelse vila över ditt folk. 

Trängd … 4:2. Tror det är en beskrivning vi kan känna igen oss i. Man kan vara trängd på många sätt. Men Gud vill ge oss rum, utrymme att kunna andas igen. Så den bön om förbarmande hör han. 

Herren tar sig an … 4:4 Vilken nåd. Herren tar sig an dig!!

Att gripas av vrede … 4:5. Hur svårt kan inte detta vara. Eftertänksamhet är en bra väg att stilla sin vrede på. David skriver ”var stilla”. Alltså, när du brusar upp, dra dig tillbaka och var stilla. Då stillar du vreden. Så undviker du att synda i din vrede. 

Ansiktes ljus … 4:7. O att detta fick ske varje dag över våra liv. Tänker på den aronitiska välsignelsen vi brukar läsa i kyrkan. ”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.”

Bo i trygghet … 4:9. Vi kan få bo i trygghet. Herren vill ge oss denna trygghet.

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste dessa kapitel. Vad fick du för tankar?