Två världar

Denna bild är från olika år och olika platser men samma datum. Den får visa på hur gårdagen var i olika flöden på Facebook och instagram. 

Det är lite kul att följa hur man har det i olika delar av vårt land. Den ene vaknar till ett nytt vinterlandskap medan den andre har vår i luften. 

Samma land men olika världar. 

Ibland tycker jag det kan kännas att man verkar vara i totalt olika världar fast man är i samma rum. Man är i samma möte men verkar ha varit på helt olika platser. Vi ser samma sak men verkar tolka det på helt olika sätt. 

Undrar varför det är på det viset. 

Undrar varför vi inte genomskådar det hela och börjar försöka att sammanföra våra olika uppfattningar till en gemensam sann bild. 

Jag undrar om det kan vara så att vi vill helt enkelt inte se det på ett annat sätt. För vi vill inte riskera att få en ändrad bild över läget. 

Tänk om vi kunde försöka att föra ihop våra olika världar till den värld som i verkligheten är. Att vi kunde tillåta oss att låta den sanna bilden få tolkningsföreträde. 

Kunde vi svälja den stoltheten skulle mycket se annorlunda ut.