Finns det regler för oss cyklister?

Nu har det gått en tid med mitt cyklande i Norrköping. Ibland har set varit rätt spännande turer. Ibland motvind. Ibland upptäcktsfärder där jag undrat över hur lång en väg tillbaka kan vara när den knyte tar sen kortaste vägen.

En sak slår mig. Jag gjord ett bra val att köpa hjälm. Inte så att jag cyklat omkull. Hade nog gjort det om jag inte köpt hjälmen. Nej, jag har flera gånger varit nära att bli påkörd av en bil. Senast var det igår. Bilisten tittade åt helt del håll och var uppmärksam på något helt annat än sina medtrafikanter. Nu gick det bra. Vi båda han bra sa i tid

Men är det så att vi cyklister har några regler att följa? Kan väl inte vara möjligt?😉

Jag läste ett lästips om reglerna. Rubriken löd: ”Oftast ska cyklisterna lämna företräde” Man skrev så här på frågan om reglerna: Men vilka är då reglerna? Jo, grundprincipen är att cyklisten ska lämna företräde. Om cykelbanan korsar en väg ska han eller hon helt enkelt släppa förbi bilarna innan vägen korsas.
Men det finns ett undantag. Om bilisten korsar en cykelbana efter att ha svängt ur en rondell eller en korsning, så är det i stället bilisten som har väjningsplikt.

Oj, dags att bromsa då. Jag försökte få koll på detta genom transportstyrelsen men det var inte enkla solklara regler inte. Men nu vet jag. När jag cyklar till jobbet måste alla bilar låta mig cykla före. För dom korsar min väg och inte tvärtom. Det är bara vid ett enda tillfälle när jag korsar vägen. Det roliga där är att dom släpper alltid före mig. Så säg ingenting till dom. Låt dom tro att det är så. Blir ju smidigare för mig då 😉😊😇.

Naturligtvis finns det regler för cyklister. Jag tror inget annat. Man kan lugnt säga att det är inte enkelt i trafiken mellan bilar och cyklister.

Den bästa sättet är nog följande: (gäller både cyklister och bilister) 1 Sök ögonkontakt förare emellan. 2 När ni fått koll på läget, och ni verkar ha klart för er vem som skall åka först, kör då vidare. 3 Tänk aldrig ”Jag först”. 4 Ta aldrig något för givet.

Men du som kör bil när jag cyklar. Tänk på att om vi krockar så gör det mest ont på mig. Det är väl synd?