En tanke för dagen – den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

Detta är ju en sanning med modifikation kan man tycka. Eller hur? För rent subjektivt väntar man nog alltid för länge. Men när det väl har hänt känns den väntande tiden klart kortare när man ser tillbaka. Ganska ofta är det så.

Vänta på Herren Gud , Han skall hjälpa dig. Ordsb 20:22b

Ibland väntar vi att få hjälp från någon vän. Ibland får vi den hjälpen. Ibland så uteblir den.

Vi har en överlägsen bra väntan som verkligen slår an rubriken att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Det är att vänta från Herren Gud. Det finns ett löfte i denna vers. ”Han skall hjälpa dig”

Vad det än är som ligger i din väntan och längtan idag så vill jag skicka med dig detta:

Vänta på Herren Gud , Han skall hjälpa dig