Vad är yttrandefrihet egentligen?

Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: ”Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. Källa: Wikipedia

Så här tänker jag:
Det är att få säga vad man vill men man är däremot inte fri från att bli motsagd – eller?

Det är att få säga sin åsikt utan att bli inlåst och utbuad – eller?

Yttrandefrihet är något under ansvar men ger inte heller hur stor frihet som helst – eller?

Jag kanske tar svängarna lite för snävt men funderar på vad yttrandefrihet är egentligen.
Idag kan jag uppleva att som aktiv troende är det trångt att få ha en åsikt och säga den. Om jag grundar den på min övertygelse om att Bibeln är ett bra rättesnöre efter många hundra år, och tolkar den till en åsikt, är det inte alltid öppet för att få föra fram den åsikten. Då blir man tystad eller idiotförklarad.
För att ta ett exempel. Om man uppfattar Bibeln säga nej till ett aktivt homosexuellt liv men inte om man håller det för sig själv är man inte välkommen på många platser idag. Titta tex på att vara präst i kyrkan. Likaså om man värnar om dom ofödda barnen och vill ha en mer restriktiv abortlagstiftning. Vissa politiker får det väldigt trångt då. Likaså om man ser att vi borde vara ett öppet land för flyktingar men begränsa invandringen något. Att man tex tror att det vore bättre att hjälpa på plats än att låta folk fly över hela jordklotet. Då blir man kallad rasist eller får SD-stämpel. Skulle man påstå att islam inte når till himlen blir det knepigt. Så skulle jag kunna räkna upp flera exempel. Skulle någon ha dessa åsikter skulle man bli mer än motsagd.

Jag undrar om vi inte använder yttrandefrihet lite väl vidlyftigt idag. Tro mig, jag är för demokrati och allas rättigheter. Jag tycker mig dock se tendenser på att det är bara det politiska korrekta som får vara med i yttrandefriheten.

Vem bestämmer vad som ingår i denna frihet? Vilken åsikt får sägas och vilken är förbjuden? Hur ser det ut på gatan bland vanligt folk?

Jag noterar att det är inte det lättaste att handskas med yttrandefrihet.
Det tycker i alla fall jag.