”De utbrunna ljusens betydelse”

Jag har en vän som skrev på sin Facebook följande:

”Be för allt som händer på Ryhov och allt som händer utanför. Tackar för alla bönsvar (de utbrunna ljusens betydelse)”

Foton: Tony Johansson

Den parentesen stannade hos mig. I hålen i sanden har det stått ljus. Någon har tänt det, bett en bön, sänt en tanke, till Gud för någon eller en situation.

Dessa utbrunna ljus har en berättelse. Den kan både vara av glädje och tacksamhet. Den kan också vara fylld med nöd och lidande.

Det är ju inte så att ljuset har en inneboende kraft till förändring. Men den som är mottagare av denna handling har desto mer möjligheter att förändra. När vi tände ett ljus så blir det en bön till Gud som kan och vill förändra situationer.

När vi tänder ljuset så finns det en berättelse och bön till Gud. Det är ofta en tyst bön som mer liknar en tanke. Men det fina med detta ljus är att Gud vet redan när vi tänder det vad saken gäller.

De utbrunna ljusens berättelse har nått ända fram till himlens tron. Till Gud själv.

Ett sådant ljus berättelse behöver inte bara tändas i ett andaktsrum eller i en kyrka. Det kan tändas hemma hos dig. Den berättelsen når fram den också. Det är inte det specifika rummet som avgör det. Det är riktningen som avgör det. Tänds ljuset riktat till himmelens Gud så når det fram till honom.

Vilken berättelse vill du ska nå fram till Gud idag?


Idag ber vi för riksdagsman Rebecka Le Moine (MP)