Insikts-fångare

Att ha insikt är inte alltid oss givet. 

Insikt – Synonymer till insikt är att inblick, förståelse, kännedom; kunskap, vetande. När vi ser oss omkring stämmer det oss till ödmjukhet. På jobbet, i staden och utöver vår jord. Allt vi möter av olika saker och situationer kan vi ganska ofta möta med den kunskap och kompetens vi fått. Men inser samtidigt att vår insikt är behränsad. Vi behöver alltid utveckla oss i förståelsen om hur saker och ting fungerar. Hur man reagerar. Hur man fungerar ihop. Att sätta sig in i saker för att få en inblick och kännedom om läget. 

Insikt – att ha förståelse både för sin kunskap och sin begränsning. 

Insikt – att förstå att det kan finnas kunskap att tillföra sin redan funna kompetens. 

Insikt – att försöka fånga den. 

Insikt – Alla dom personer som arbetar med vår jords miljö behöver en tydlig insikt om läget. Alla länders ledare behöver en sund insikt över läger i sitt eget land och på vår jord. 

Insikt – något som vi överlag har lite för lite av, verkar det som i alla fall. Frågan är om vi har insikt om det. 

 Jag undrar ibland hur vi människor fungerar.  Vi verkar inte ha insikt om vår brist på insikt. Vi vet ganska väl hur vägen bör vandras. Inser dock inte allvaret i det. Vi kan behöva kompetensutveckling men skapar inte den möjligheten. Vi kan behöva ta bort det som förstör vår jord men inser inte fakta om det. Osv osv
Men nu är det löst. Ica säljer insiktfångare. Bara att välja hur mycket du vill satsa och gur mycket du vill håva in. Ju mer du investerar i denna produkt desto mer insikt får du. 

Visst ligger det något i det? Som man bäddar får man ligga. Som man satsar får man vinna. Enklare än så kan det inte bli. Ändå är det så svårt. När ska vi få insikt om det?