Du är utvald

Ibland är styrelsemöten mindre roliga. Ibland fantastiska. Ibland förutsägbara. Andra gånger överraskande. Igår var jag med på ett överraskande sådant. Min vän Robert läste ur en andaktsbok. Det handlade om en person som var utvald. Men inte utvald pga våra vanliga principer och cv. Jag bad om en bild på sidan. Läs texten och fundera lite omkring den.

Gud uppmanade Samuel att inte se till det yttre som man lätt gjorde och gör. ”Se till det inre” – var uppmaningen.

Min hälsning till dig är att Gud ser inte till ditt yttre i första hand. Inte heller till ditt cv och kompetens. Han ser till ditt inre. Därför är du utvald.

Gud ser till hjärtat. Lite mer om det i morgon.