Betänk vad ord kan göra….

Blev påmind in några tankar jag skrev 2010….

”….betänk vad ett mindre väl valt ord kan sänka en människa för lång tid framöver …. Gud hjälpe oss att välja rätt ord i rätt tid och att avstå vissa ord”

En tanke som inte är mindre aktuell i dag. Kanske tom viktigare att påminna om i tider som nu är.

Tänk vad ord kan göra. Vi kan haspla ur oss ett ord helt obetänkt och det skadar för lång tid. Likaså kan det vara välplanerat. Det kan vara att man tycker sig ha all rätt i stunden att säga vad som helst. Sen går man som om ingenting har hänt.

Ord kan sänka någon för lång tid. Binda någon i sin brustenhet.

Till dig som drabbats vill jag uppmana att ta kontakt med någon som du kan prata med. Har du inte kunnat lämna det behöver du hjälp vidare.

Till dig som blir påmind om att du fält ett ord som skadat bör ta kontakt och reda ut. Befria personen helt enkelt.

Jag tänker att vi kanske skulle behöva en liten röst vid vårt öra som hjälper oss att låta vissa ord vara osagda.

När vi blir sänkta av någon förstår ofta inte den som utsatt oss för vad den har gjort. Den inser inte alltid den skada som skett. Vi behöver då kraft till att förlåta i dess ställe. Alltså typ Jesu ord på korset. ”Förlåt dom, dom vet inte vad dom gör”. När vi har kraft till att förlåta så sätts vi själva fria och kan gå vidare.

Ord har en sådan makt. När vi nu går in i skoltider igen lyfts mobbningen igen. Skrev om det för en tid sedan. Tänk vad många barn som varit utsatta för ord som skadat.

Ett vänligt ord stillar vrede. Ett vänligt ord uppmuntrar. Ett vänligt ord skapar kärlek. Ett uppmuntrande ord ger mod. Ord kan lyfta, ord kan stärka, ord kan trösta.

Det finns så många goda ord att vi har råd att utelämna dom andra.