Viljor – Att gå i takt med anden är att gå i takt med Guds vilja

Vi har så många viljor överallt

I kyrkan , bland vänner, i vårt eget liv. Sådant som vi själva vill.

Men som inte alltid stämmer överens med Guds vilja för vårt liv , för församlingen just där och då.

Att gå i takt med anden är att gå i takt med Guds vilja

Inte så att våra viljor behöver vara fel eller dåliga

Kanske till och med rätt superokej. Men just nu tänker Gud något annat. Något större. Något han vill för denna tid. Att då lägga undan sin vilja för en tid och låta Guds vilja få förtur är att gå i Guds takt , i takt med anden.

Vår egen vilja får sin tid senare.

Att låta Guds vilja få förtur är att ödmjuka sig inför Gud. Det är att vara vis.

Det är en utmaning idag för kyrkan, ledare pastorer och som enskild kristen.

Din vilja behöver inte alls vara dålig men Guds vilja är bättre just nu. Vill du då lägga undan din vilja för en stund? Även om Guds vilja sammanfaller med någons annans vilja omkring dig? Som kan uppfattas att den personen då ”vinner”? Kan du ändå låta din vilja vila ett tag då?

Att se den större bilden och se att det finns något bättre än min egen vilja är stort. Att då driva sin gen vilja kan vara ödesdigert.