Söndagstankar – det levande ordet

När jag var liten så lyssnade jag en gång till en predikant. Han sa att man skulle ha en öppen bibel. Så jag gick hem och la min bibel öppen på nattduksbordet. Efter en frågade man hemma varför jag hade det. Svaret var ju givet. Predikanten hade ju sagt att man skulle ha det. 

Predikanten menade ju naturligtvis att jag skulle ofta läsa min bibel. Han visste att det som står i den boken är men än bara  bokstäver på ett papper. Orden har liv i sig. Orden gör något med oss när vi läser dom. 

Varför är det så? Det är för att Bibeln är ord inspirerade av Gud själv att skrivas ner. Dom har ett ursprung som gör orden kraftfulla. Så kraftfulla att dom har liv. 

Vad innebär det för oss? Det innebär att ordet välsignar våra liv. Det arbetar med oss. Jag har en så barnslig tillit att jag tror att Ordet, bara att jag läser det, gör något med mig. Även om jag inte förstår allt jag läser. Gud verkar i och genom Ordet. 

Kopplar sen detta till inledningen av Johannes evangeliet blir ordet än mer intressant. 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Joh 1:1-3

Inte konstigt att Ordet är verksamt när det står i så nära gemenskap med Jesus själv. Det är som att Jesus blir verkligt synligt i Bibelns Ord. Jesus blir närgången i våra liv genom att vi läser Bibeln. Inte konstigt att vi kan uppleva så mycket i att ”bara” läsa Bibeln. 

Predikantens uppmaning att ha sin bibel öppen håller än i dag. För Ordet är verksamt. Gör något gott med oss.