Vem följer du?

Vem har du som föredöme?

Det finns ganska många hjältar som vi gärna ser upp till.  Som gjort intryck på oss. 

Skulle tro att många gånger tänker vi på personer som Mandela, Martin Luther King , moder Teresa eller någon annan historisk person som gjort stort avtryck. 

Kanske är det ändå så att det är en enkel person i din närhet. Någon ingen skriver om. En person som i det fördolda gjort något som gjort stort intryck på dig. 

Vem följer du? Vem får sätta sitt avtryck på dig? Vem får påverka dig?  Vem påverkar dig mer än du egentligen vill? 

Vi kan välja att lyssna till någon. Vi kan välja att låna vårt öra till någon. 

Vem är värd att lyssna till? 

Med det i tänket kan vi fundera på om jag och du är värda att lyssnas till.  Lever vi på ett sätt som gör att man vill följa oss? Pratar vi på ett vinnande sätt eller är vi gnällspikar som ingen egentligen vill lyssna på? 

Följ den som gör gott med dig. Välj att slå dövörat till den som påverkar dig på ett negativt sätt.