Söndagstankar – se jag gör någonting nytt

”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” Jesaja‬ ‭43:19‬ ‭SFB15‬‬

Ett nytt år med nya möjligheter. 

Ibland undrar jag om vi missar det nya som Gud gör för att vi är så upptagna med så mycket annat. Oss själva. Kanske något som egentligen är rätt oviktigt. Måste kännas knepigt för Gud. Han vill väl. Han jag något speciellt för oss. Något som kommer välsigna våra liv. Så lyssnar vi inte. 

Tänker mig att om vi bara var uppmärksamma skulle vi se så mycket mer av vad han gör och det nya som han gör. 

 Vår bön kan också vara att be att han gör något nytt i våra liv. Det kan ha gått i stå. Det kan ha gått i baklås. Vägen kan ha blivit gropig eller kört in på en återvändsgränd. Gud kan behöva göra något nytt. 

I min tankevärld är det fullt möjligt för Gud att då göra något nytt för just den tiden. För just den väg som nu ska till. 
Att Gud kan skapa en väg igenom och ut ut något är uppenbart. 1 kor 10:13 säger ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” Likaså så tror jag att vi kan applicera detta tänk hos Gud i olika skeenden i livet. Skeenden som det kräver en utgång i. En väg igenom. En väg som lämnar något bakom sig. En väg igenom något tungt. Han skapar en väg genom öken. Genom vildmarken ska det finnas skydd. I torra tider för han oss till strömmar av levande vatten. 

I tider av problem, när vi tycker att vi inte ser vägen fram så behöver vi få hans hjälp att upptäcka hans väg. Vägen som ligger klar att beträda. 

Fast i sin enkelhet är denna vers en påminnelse om att Gud, i alla livets situationer, skapar vägar fram för oss. Han skapar nytt för varje tid för varje situation. För att vi ska få hjälp för den tid som inne är och som kommer. 

Så inför det nya året kan vi vara trygga i att han skapar något nytt. Något nytt som behövs för just den tid vi nu går in i. Vår hållning får bli att vara disponibel för det nya han ger oss. Inte klamra oss fast i det förgångna. Låt det gamla vara en lärdom. Men låt det inte hindra dig att gå in i det nya. Då missar du det nya han skapat för dig. 

Redan nu visar det sig….. kolla så får du se….