Du ska få kraft ….

Många gånger söker vi kraften till att kunna uträtta massa saker. Med all rätt är det så. Ibland behöver vi kraft för att få till olika val. Men jag tänker att Gud ofta ger kraft till den större bilden.

Du ska få kraft. Inte i första hand för att göra . . . utan för att leva

Grunden i Guds givande är för ditt liv. Inte till att prestera massa. Inte för att göra massa goda saker som ger eftertryck.

Jag tänker att han ger kraft för ditt liv. Den du är. Hur du är. Klart att det smittar av sig i det övriga. Men det är ändå för det vanliga.

Det är en god början att bara vara just där i livet. Det ger harmoni. Det ger balans. Det ger vad du behöver.

Min bön idag är…..

🙏 Herre, ge kraft, till den som läser detta , till att leva idag. Att den får kraft för var sekvens i livet som skall levas. Tack för att du ser, förstår och vet vad som var och en behöver för det vanliga livet. Tack att du ser. Tack att du vet. Tack att du har den kraft som behövs. Och du delar kärleksfullt och gärna med dig av den kraften. Amen 🙏

Dagens vers från Bibelcitat denna dag passar ju så bra in: