Söndagstankar – Andlig klarsyn men har vi tid med svaret?

Söndagens tema är "Andlig Klarsyn"

I en tid som denna är det viktigare än någonsin. Dagens tankar ger nog inga klara svar på alla frågor som borde få sina svar. Lite svagt kanske men frågorna är många och svåra.

Andlig klarsyn – att likt profeterna förr ge tydlighet. Att i dagens kontext ge färdriktning och förståelse.

Till det krävs mod. Att våga stå upp för det som är just andlig klarsyn.

Det svåra är att många anser sig ha andlig klarsyn men skiljer sig åt betydligt i tolkning.

Det andra jag tänker på att vi har inte tid med det långa samtalet. Med det menar jag att vi vill ha svar. Men snabbt och i kortversionen. Och det funkar inte i komplexa frågor som inte bara går att säga "Ja" eller "Nej" på utan att ge en större bild.

Ett annat problem är att det bara får sägas svar som är politiskt korrekta. Annars hängs man ut. Ett sådant samtal är dömt att misslyckas. Ett samtal måste man kunna lämna med olika åsikter utan att fördöma varandra.

Vad är då sant utifrån en biblisk grund? Ja, däri ligger svårigheten. Många frågor är lätta att ha gemensam samsyn på. Andra frågor ligger i betraktarens och tolkarens händer. Därför är min bön denna dag:

Herre, ge oss en gemensam syn på ditt ord genom dina ögon och tolkning.

Vi behöver verkligen Guds Andes hjälp till klarsyn i denna tid. Vi behöver inte en egen ihopkomponerad andlighet. Vi behöver den äkta andligheten. Bygger vi ihop ett eget koncept på andlighet blir det patetiskt att tro att den leder till ett bra slut som sträcker sig bara till vårt eget livs slut. En äkta andlighet håller i evighet. Även efter det vi kallar för död. Ett eget koncept är som att rita en karta som inte överensstämmer med den verkliga bilden. Det leder till att man kör helt vilse efter den kartan. Det blir som "fake news" och "alternativ fakta" ( för att citera en viss utveckling i US )

Ett bibelverser ringer i mina öron:

Joh 16:13-14

Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

En Kanske kan det få bli vår bön denna dag. Att vi skall bli ledda in i hela sanningen. Inte vår egen sanning utan Guds sanning. Då kan vi få andlig klarsyn som är värt namnet.