Om du inte…..

Om du inte letar fel så kanske hittar du rätt

Denna lille goe gubbe från Herregud&co kan ibland träffa så rätt.

Det finns en logik och vishet i denna tanke. Samtidigt avslöjar den dess motsats. Att vi har lättare att fokusera på det som inte rätt.

Är denna hållning bevis på rädsla för att se felen som behöver åtgärdas? Nej, men det gör att dom inte får för stort fokus.

Så det är en sund påminnelse!

Ett rätt fokus för oss framåt och vi utvecklas.