Människan – övervinnare

Det finns en fantastik kraft i människa. En kraft av att vara övervinnare. Att inte ge upp. Att tro det är möjligt.

Vi har en stark dragning till att försöka övervinna det som vill hålla oss tillbaka. Att klara det som till synes är omöjligt.

Somliga har lite av denna kraft. Somliga lite väl mycket av det. Dom flesta av oss har det i lagom portion. Som gör det möjligt att övervinna det vanliga som möter oss

Sitter och tittar på ”Launch America”. USA ska skicka upp en rymdraket igen. Tala om att inte vara nöjd med utmaningar på jorden. Som utmanar alla krafter som finns och ska flyga ut i rymden. Det som för många hundra år sedan var en utopi är idag en verklighet. Troligen började med någon , vem nu det var, som trodde det var möjligt att flyga ut i rymden. Och komma tillbaka.

Tänk hur det var med den första idén att man skulle kunna flyga. Till en början var det inga lyckade försök. Men till slut gick det. Vilken tur att man inte gav upp.

Alla uppfinningar började med någon som trodde det var möjligt. Hur många än olyckskorparna var, som menade att det var omöjligt, så gav man inte upp. Så lyckades man.

Så skulle man kunna räkna upp det ena efter det andra med händelser som visar på denna kraft. Övervinnare som trodde på något, satsade på något och lyckades. Övervann tanken av omöjlighet. Övervann dom negativa tankarna omgivningen ev hade.

En sådan övervinnare vill jag vara. Att våga. Satsa. Tro på. Lita på. Och gå på något jag tror på.

Inte för att jag någonsin kommer bli någon astronaut. Men våga satsa och tro på att det kommer lyfta och fungera.

Både du och jag har den kraften inom oss. Locka fram den. Tro på den. Lita på den. Våga satsa. Det är så vi gör framsteg. Det är så vi lyckas.

Så medan USA har ”Launch America” så kan du ha “Launch “ditt namn”!” Något ”kosta vad det kosta vill” men nu satsar jag. Nu ska jag våga satsa.

Ps Nu blev det ingen ”Launch” idag. Pga för dåligt väder. Men på lördag görs det ett nytt försök Ds