Doften

Det hör till att gå en sväng o Rosariet. Inte minst för alla vackra blommor. Men också för doften. Det händer något extra gott med doften en sen kväll vid solnedgång.

Doftrankan är en av blommorna jag tycker doftar gott. Den kan ge en väldoft som hänger kvar.

Vi kan få vara en kristusdoft. Att på något sätt få doft Jesus. Hur i hela världen gör man det? Ja , där finns det väl inget enkelt svar men ändå gör människor det. Somliga väldigt mycket. Genom att vi låter honom bli större i oss följer denna doft med.

Ibland är det så mycket som stör denna doft. Vi brister på olika sätt. Men det är så gott med kristusdoft. Den skapas inta av oss själva. Är ingen frukt av oss själva. Den växer fram inom oss genom Jesu försorg.

Vi behöver påminna oss om vilken doft vi sprider. Liksom våra oduschade kroppar kan ge en viss mindre god doft kan våra liv göra det. Vi kan också dofta gott genom att vi lever på ett sätt som skapar väldoft.

En doftranka i vårt hem kan få påminna oss om att vi ska softa dofta gott. Att vi kan få vara en kristusdoft. Att vi tar vård om vårt sätt att leva.