Tacksamhet

Att känna sig tacksam är något man bara kan tillskriva sig som nåd. Oftast kan man inte ta det för givet. 

Mitt i motgångar kan man uppleva tacksamhet. Förutsättningen är att man fäster blicken på rätt ställe. 

Tacksamhet är så gott att känna när något verkar ha gått åt fel håll nu vänt pt rätt håll. 

Tacksamhet har inte alltid sin källa i något stort och vidlyftigt. Tacksamhet kan kännas lika häftig även i det lilla. 

Tacksamhetens välbefinnande gör något gott med oss. 

Att vara tacksam är något vi kan tillåta oss att vara. Något vi kan bestämma oss att vara.  

Det räcker med att se oss omkring för att upptäcka att vi har mycket att vara tacksamma för. 

Andra mår så mycket bättre när vi visar dom vår tacksamhet. Det lilla ordet tack kan göra underverk hos den som får ordet riktad till sig. 

Tacksamhet är inget vi kan ta för givet. Men det finns goda förutsättningar för att få känna tacksamhet. 

Jag känner mig så tacksam just nu. För två dagars konferens som ingav mig nytt hopp. För mitt arbete. För kommande dagar. För livet. 

Min bön idag är att alla skall kunna få upptäcka allt man kan vara tacksam för idag.