Ljusstrimman …..

🕯 Kommer du ihåg höstens mörka moln som låg som ett lock över vårt land? Typ länge. Solen syntes inte på flera dagar. När man då kunde se en skymt, en ljusstrimma av solen genom molnen blev man nästan lyrisk.

🕯 Just nu är det minst sagt tuffa tider på jobbet. Precis som på många andra platser. Försäljningen går inte alls lika bra som tidigare. När man då säljer lite bättre en dag så är det som att det kommer en ljusstrimma från bättre tider som muntrar upp.

🕯 Långfredagen beskrivs ofta som en lång mörk dag. Jesus dör på korset. Förr syntes det mer genom att man klädde sig mörkt. Inte gjorde något särskilt. På ett sätt sörjde man. Men mitt i långfredagens mörka stund kommer det en ljusstrimma från graven som är tom och Jesu uppståndelse. En ljusstrimma av hopp och tillit.

🕯 Mitt i det mörker vi kan se finns det oftast en ljusstrimma som bryter mörkret. Om än litet så finns den där. Den ljusstrimman får vi fästa blicken på. Den ger oss hopp. Ger oss liv. Ger oss tilltro att det ska komma något bra. Den ljusstrålen är bara en början på något stort och bra som är på väg.

🕯 Att belysa det för oss kan ett levande ljus hjälpa oss. Gå in i ett helt mörkt rum. Tänd ett litet ljus. Se vilken kraft detta lilla ljus har för att skingra mörkret. En ljusstrimma från Jesu uppståndelse kan skapa tro och tillit. Likaså kan dom små framgångarna i ett annars så hårt drabbat land i Corona-tider ge oss framtidstro.

🕯 Blunda inte när det ljusstrimman når ditt öga. Låten den lysa upp där du går. Det är ljusare tider på väg. Låt den strimman lyfta dig.