Söndagstankar – Född på nytt

IMG_0903.JPG

Det finns en text i Bibeln som är en av flera nycklar till en tro som sätter sig på djupet. Något som har stor betydelse för att din och min tro skall förankras och inte bli ytlig. Texten antyder om en förvandling som blir förutsättningen för att vår tro skall bli en verklig tro. Jag skulle vilja påstå att om textens innebörd inte får ske med oss blir tron inte den tro som Jesus menar att den skall vara.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. (‭Johannesevangeliet‬ ‭3‬:‭1-5‬ SFB)

Född på nytt – född ovanifrån

Att bli född på nytt är att låta Guds Ande förvandla och förnya oss som en nyfödelse. Jag kommer ihåg hur det var att se mina nyfödda barn. Så rena och oförstörda. Ja, som änglar. Att vi senare i livet skulle födas på nytt på det sättet är ju omöjligt. Vi kan inte krypa in i vår mammas mage igen. Det måste ske på ett övernaturligt vis. Och det är helt nödvändigt. Ett liv med Jesus kan inte vara annat än att han får göra denna nyfödelse med oss. Att ha gemenskap med honom på distans fungerar inte.

Vill du att det ska bli på riktigt måste du tillåta denna nyfödelse. Att han får med sin ande beröra dig på djupet.

Hur skall detta kunna gå till? Genom att be honom föda dig på nytt. Liksom ge upp ditt eget och låta han ta över. När då anden får beröra dig sker denna nyfödelse. Det är att bli född ovanifrån från Guds horisont. Allt detta sker genom tron.

Tycker du att din tro är grund, att din tro inte bär, är nyckeln troligen detta. Ska det bli på riktigt måste vi födas på nytt ovanifrån. Vi kan inte lösa det själva. Det verkar som att vi tror att man kan skapa en egen religion och komma till samma himmel som Guds. Det är en lögn. Ska vi komma in i Guds rike måste vi bli födda på nytt av Guds ande.

Bön
Herre, jag vill bli född på nytt. Gör denna nyfödelse med mig. Jag vill att det skall bli på riktigt. Amen