Att byta kultur….

Jag har ju flyttat till en annan del av vårt land. In i ett helt nytt sammanhang. Det är nya intryck. Nya sätt. Nya idéer. Nytt på ganska många sätt. 

Ta tex sången. Nya sånger att lära sig i kyrkan. Gamla sånger sjungna på nytt sätt. 

Ritualer på jobbet. Eller hur man nu ska kalla det. ”Så har vi alltid gjort” eller ”så har vi aldrig gjort”. Nytt sätt att genomföra en arbetsdag fast mot samma mål med samma resultat. 

En trafik som beter sig lite annorlunda än vad den gjorde i Norrköping. Många fler bussar och ingen spårvagn. Trafikplatser med nya utmaningar med bilister som ibland har sin egen lösning och tolkning på vägens erbjudande. 

Människor  – nya möten. Nya spännande möten. Ibland med ett annat tänk än vad jag varit van vid. Nya intressanta tankemönster. 

Att byta bostadsort är också att byta kultur på många sätt. Ett berikande i min egen världsbild. Ibland lite komplicerat också där missförstånd sker. 

Möten mellan människor kan öppna våra sinnen med nya impulser. Därför är det så intressant där möten sker. Mellan olika åldrar, olika nationaliteter, yrkesgrupper, människoideer. Att vara påverkbar är något generöst stort. 

Så nu när jag blivit nyanländ så är det spännande möten som sker. Spännande kulturmöten.