Smutsigt prat

Min bibelapps vers för dagen igår var följande :

”Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭B2000D‬‬

En intressant vers som tydligen har många möjliga tolkningar. Kolla bara på dessa:

”Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭SFB15‬‬

Tala aldrig på ett sådant sätt att ni sårar och gör andra illa, utan försök istället att uppmuntra andra och stärka deras tro där det behövs, så att de som lyssnar får nytta av det ni säger.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭BSV‬‬

”Låt inte ofruktbart (smutsat, ruttet) tal komma ut genom er mun, utan bara sådant som är gott och hjälper till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭SKB‬‬

Tala aldrig något oanständigt, utan säg bara sådant som bygger upp och behövs och kan bli till välsignelse för dem som lyssnar.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭NUB‬‬

Låt inget osunt ord passera era läppar. Tala bara goda ord som blir till uppbyggelse där behov finns, så att det blir till välsignelse för dem som lyssnar.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭4‬:‭29‬ ‭SB‬‬

The Message skriver: Tänk på vad du säger. Håll inne med elakheter och dumheter. Säg bara saker som stärker varandra; låt varje ord bli en gåva.

Samlar man ihop vad versens olika översättningar säger behövs egentligen ingen kommentar. Visst är det tydligt. Tänk vad ord kan skada. Jag kan reagera på när någon talar över huvudet på mig och inte till mig. Likaså när någon pratar om mig till någon annan istället till mig fast jag finns intill. För mig är det härskarteknik. När jag upplever sådant håller jag mig borta från det. Nej samtalet skall vara omtänksamt. Som vi läser i Kolosserbrevet 4:6 – hjärtevinnande. Skrev om det 2019. Var rädd om dina ord

Vi behöver reflektera över hur vi pratar med varandra. Ett rätt utgångsläge är väl att man betänker hur man vill att andra ska vara mot sig själv.

Tänk om vårt driv alltid var att vi uppmuntrar istället fördömer. Att vi lockar istället för blir kravfylld. Bygger på omsorg än ilska. För livet blir så mycket bättre för alla om vi pratar hjärtevinnande.


Idag ber vi för riksdagsman Monica Haider (S)