Deflation i ordet förtroende

Det är ett faktum att moderatledaren avgått. För många hade tappat förtroende för henne och hennes sätt att bära ledarskapet.

Ordet ”förtroende” har varit högaktuellt den sista tiden. Inte minst i politiken.

När man slår upp synonymer för ordet ”förtroende” kan man läsa följande:

Synonymer till förtroende

1tillit, tilltro, förtröstan; förtroligt meddelande, hemlighet

2anseende, uppskattning, kredit, goodwill

Ordet har en stor botten. I en snabb anblick är det svårt att greppa det. Lite slarvigt säger vi det om någon. Ser man på synonymer kanske vi behöver vara mer försiktig med det ordet. Det slår rätt hårt. Man kanske skulle behöva använda några fler meningar som följd av sin brist på förtroende.

För moderatledaren är det olika grupper inom partiet som har beslutanderätt att förklara sin ställning. Det behöver inte alls innebära att dom flesta tycker och tänker som dom. Men deras ord väger så tungt. Vilket gör att det blir omöjligt att fortsätta för Anna. Det påminner oss ännu en gång hur våra ord kan ha makt.

Dom sista månaders rop om misstroendeförklaring och att man tappat förtroende blir lite för mycket. Det går liksom inflation i det. Det använda så mycket att det riskerar tappa sitt värde. När man verkligen behöver ordet så går det inte att använda. Man slänger sig slarvigt med ordet.

Samtidigt inser jag än en gång hur fort det kan gå att tappa just ett förtroende. Det tar tid att bygga upp men det går fort att rasera. Det kan vara pga egna handlingar. Men det kan också vara på grund av falska anklagelser. Samtidigt som det byggs över tid är det färskvara. Man måste vårda det förtroende man fått. Om och när det raseras så har man en resa att göra för att återerövra förtroendet.

Förtroende handlar om tillit. Att man kan lita och känna att en person är samma person rakt igenom. Står för något man kan identifiera sig med. Man kan helt enkelt tro på dens person på något sätt.

Jag tror att vissa ord måste man handskas varsamt med. Ett sådant ord är ‘förtroende’. Ordet får inte tappa sitt reella värde. Tappar det sitt värde får vi svårt i förtroendearbetet.