Söndagstankar – Sabbat – vilodagen

När Gud skapar världen avslutar han skapandet med en vilodag. Vinkan läsa i 1 Moseboken kapitel 2 vers 1-3 ”Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.” Sabbat är inte bara semestertider. Det är den dagen i veckan som är gjord för vila. 
Jag vill inte gå in på djupet i sabbatens alla olika skikt och djup. Men det finns en gudomlig sanning i vilodagen. 

Förr var det ju en ganska jobbig dag. Barnen fick ju knappt leka. Handarbeten fick inte utföras. Det var i princip kyrka och andäktighet. Så har vi vandrat över till andra diket och har idag i stort sett inga hämningar vad en sabbatsvila kan innehålla. 

Tio Guds bud har ju sabbaten som ett av alla budord. Ändå kanske vi inte riktigt fattar djupet i vilodagen. Gäller den inte för vår tid? Är vila något helt annat idag än det var på Jesu tid? 

Ett enkelt sätt att se på detta är att om Gud ansåg det viktigt borde vi se det som viktigt. 

Nu tror jag Gud tänkte lite längre än att bara vila lite efter jobbet. Han såg att hela skapelsen, så även människan, mådde bra av att återhämta sig. 

Nu är ju inte sabbaten bara en återhämtning för vår fysiska kropp. Det bloggar jag mer om i morgon. Det är också en dag av andlig återhämtning. Av andlig påfyllnaden. Det är minst lika viktigt som fysisk återhämtning och laddning av dom inre batterierna.

Lyssnade lite på Nyhem i år. En fråga som gavs var hur mycket tid vi lägger ner på media, mobilen, tv och all informationsutbyte. Och visst är det så. Det går rätt mycket tid till så mycket. Men den andliga återhämtning kanske vi slarvar med. Det blir söndagens gudstjänst. Jag vet. Jag är precis som så många andra. Men jag vet min längtan. Att bryta ett mönster där mycket går före den andliga förnyelsen i mitt inre. 

Till den här semestern har jag köpt mig en ny andaktsbok. Den ska få bli min väg genom denna semester. Kanske kan den hjälpa mig att skapa en bra vana.
Sabbaten – vilodagen – en dag där himlen möter jord. Guds hjärta möter mitt hjärta. 

Kanske finns det lite av en dagssabbatsvila också. Man skulle kunna kalla den personliga andakten för det. Stunden – om en den lilla – under dagen blir en sabbat mitt i dagens stress och arbete. 
Idag är en dag, skapad av Gud, som kan få ett lite djupare värde än alla andra dagar i veckan. Inte i begreppet skapande till synliga resultat. Utan i begreppet vila, eftertanke och andlig berörelse vars resultat inte är synligt i första skedet. Dess resultat och frukt syns så småningom. 
Idag kanske det kan bli en sådan sabbatsdag.