Det svåra ….

Hur tänker du inför något som är svårt? Vad gör det med dig? Hur reagerar du?

Är det inte lite för lätt att backa undan inför det som är svårt? Eller springer du in i det som om ingenting har hänt?

Somliga av oss har nog lättare att ta ”tjuren vid hornen” och utmana det svåra. Andra av oss beräknar och funderar vad det kommer kosta.

Det svåra behöver inte alls innebära att det är en kris. Det kan vara något man ska göra men som man upplever som svårt. Att det är en utmaning som man undrar om man klarar av. Hur gör man då ? Backar du och struntar i det? Eller går du in i det med stor tillförsikt och mod? Eller närmar du dig det med försiktig respekt?

Det svåra kan verkligen vara en tröskel att ta sig över. Som gör att vi tvekar. Jag tänker att det är just då man behöver stöttning och gör det tillsammans.

Det händer något med det svåra när man gör det tillsammans med någon. Man ser en möjlighet då. Den andre har något som inte jag har. Kanske en erfarenhet som jag saknar. Så blir det svåra ändå lite mer möjligt. Tänk vad en medmänniska kan förändra förutsättningarna genom att sätta axeln till.

Jag skulle tro att mycket mer skulle bli gjort om vi gjorde det tillsammans. Jag tror att mycket skulle kännas lättare om vi gjorde det skuldra mot skuldra. Jag tänker att om någon kommer med ett gott tillrop i läget man gärna vill backa skulle många svåra saker ändå bli gjorda.

Kanske är det så att det svåra blir mindre svårt om man tar hjälp av någon. Så varför inte bestämma sig för att söka efter hjälp när något svårt vill hindra oss att tro att vi inte klarar av det.

I bibeln kan vi rätt ofta se att Gud säger ”jag är med dig”. När du tycker något är i svåraste laget så styrker han just där. Inser att jag upptäckt att Gud är särskilt med när jag upplevt att nu verkar det bli i svåraste laget. Sån är Gud. Sån borde alla vara.

Det svåra ger oss också en erfarenhet. Just då kanske vi inte ser dess fördel. Men sen. Så rädd inte det svåra. Det utvecklar dig. Ibland känns det som att den erfarenheten blev dyrköpt. Men i framtiden kommer vi uppleva det som mindre kostsamt när vi drar nytta av den erfarenheten.

Så varför inte bestämma sig för att göra det svåra ihop med någon….?

Jag fick utmaningen att läsa Jobs bok i ”Läs med mig ” här i bloggen. En erkänt svår bok. Alltid tyckt den är svåråtkomlig. Så jag får anta den utmaningen efter predikaren. Men hoppas att vi kan göra det tillsammans. För den är svår tycker jag. Så Ulla-Karin…. Vi kör på den


Idag ber vi för riksdagsman Joakim Järrebring (S)