Tillgänglig – men för vad?

Min kollega hade samlingen på jobbet igår. Hon tog upp att vara tillgänglig. Att ibland är man tillgänglig men inte närvarande. Men att Gud är alltid tillgänglig.

Det satte fart på mina tankar lite.

Vad är vi tillgängliga för?

Det är lätt att gå på det mesta. Vi kan också tro på allt man säger. Så påverkas man på många olika sätt. Men det är ju så att säga oftast på det negativa sättet vi hamnar.

Men vi kan vända på det. Vi kan göra oss tillgängliga för det goda och positiva. Det som kan påverka oss på ett gott sätt. Att välja att lyssna på det som är uppbyggligt. Att se på det som bygger upp. Att välja att fokusera på rätt saker. Välja att se det som är bra och lämna det andra bakom sig.

Jag tänker att när man gör sig tillgänglig för det goda så gör det något gott med oss.

Så vi behöver ställa in rätt fokus. Styra vårt sikte åt rätt håll. Öppna upp våra ”dörrar” för det som gör oss gott.