forts … Vad gör det med mig?

Från igår hänger en fråga i luften. ”Vad tror du att det skulle göra med dig om du umgicks lite mer med Jesus?” (Läs gärna det här)

Här kommer några tankar från min sida. Jag tänker att …

… det kommer hjälp mig att göra rätt val i livet. Alltså att jag väljer det goda som kommer göra mig gott. Det hjälper mig att välja bort det som inte är nyttigt för mig.

… det helgar mitt liv. Att leva ett rent kristet liv. Att bli mer lik Jesus. Bibeln lyfter denna tanke att vi ska leva denna process som gör att vi mer och mer liknar Jesus med allt vad det innebär. I det ljuset kan vi se att Jesus är allt igenom sann. Alltigenom rättfärdig. Alltigenom god. Något vi kan få bli en del i. Man blir som man umgås. Det gör att vi en närhet till Jesus så växer den frukten fram i våra liv. I det finns inget krystande utan något som växer fram ur djupet inom oss.

… det ger mig en trygghet. Jag börjar lära känna den Gud som har all makt och vars ord har auktoritet. Det skapar tillit inom mig.

… jag lär mig vägen hem till himlen eftersom han är vägen, sanningen och livet.

… jag kommer få mättnad för min andliga hunger och törst. För Jesus fyller dom behoven med sin närvaro.

Skulle du vilja se mer på detta skulle du kunna se på Jesu ”Jag är”-ord.

Jag är livets bröd, Joh 6:35

Jag är världens ljus , Joh 8:12

Jag är dörren, Joh 10:9 

Jag är den gode herden, Joh 10:11

Jag är uppståndelsen och livet, Joh 11:25, 26

Jag är vägen, sanningen och livet, Joh 14:6

Jag är vinträdet, Joh 15:5

Det var några av dom tankar jag har om vad närhet till Jesus gör med mig. Vad tänkte du på?


Idag ber vi för riksdagsman Stina Larsson (C)