Påskens upplevelse – påskdagen

Jesus är uppstånden.

Han lever. Detta är den dag som bekräftar vår tro. Den ger oss tillit till allt Gud har gjort innan påskens händelser.

När vittne efter vittne berättar sin upplevelse om hans uppståndelse ger den oss tillit i tron.

Maria, Petrus ja alla som såg in i den tomma graven. Den tunga stenen som var bortvältrad. Hans kropp låg inte kvar. Bindlarna låg där. Det omöjliga hade blivit möjligt. Han hade uppstått.

Samtidigt hade det kunnat slutat där. Någon skulle kunna mena att hans kropp var bortförd och gömd. Men en efter träder fram och bekräftar att han levde.

En stor mängd människor fick se honom levande.

Därför kan vi verkligen ropa ut att han lever. Han är sannerligen uppstånden.

När vi sen kommer till Kristi himmelfärds-helgens händelse inser vi att han verkligen är uppstånden. Det är då han lyfts upp, inför sina lärjungar, till himlen. Hm vänder tillbaka till himlens värld.

Hur förhåller man sig till denna helg? Vi var inte med där. Inte sätt med egna ögon.

Tron är just tillit. Att lita på att det är sant. Att det profeterna berättade om många 100 år innan verkligen blev gick i uppfyllelse.

Så tron handlar om att just tro.

Att det sen finns många berättelser i nutid där människor upplever att man har gemenskap med denne uppståndne Jesus gör ju det hela ännu mera säkert.

Kristus är uppstånden. Han är sannerligen uppstånden.