En tanke för dagen – Ljuset från framtiden

Ibland skulle det vara så gott att veta vad som händer i framtiden. Att man hade en kristallkula att titta i. Så kunde man liksom få en föraning om vad som ska ske.

Kanske tänker du direkt att det finns det som vi då gärna inte skulle vilja veta. Olustiga och mindre trevligheter vi ska få möta. Håller med dig om det. Det blir bara mer oro av det. Vi skulle nog skriva upp det och överdriva problemet.

Men det finns ett ljus från framtiden som är bra. Som är gott att veta om. Som hjälper oss att hantera nuet. Som bär oss igenom nuet.

Det är ljuset från den framtid som vi har att se fram emot. Himlen. När vi läser vår bibel kan vi ana att den tiden finns ännu inte för oss men är redan här på något sätt. Den kommer att slå ut i full blom men är redan en verklighet. ”Redan nu men ännu inte”. Bibeln kallar det för Guds Rike.

Mitt i denna världs bedrövelser är det gott att fästa blicken längre fram på vägen.

När jag var liten och var på gymnastiken skulle vi gå på bommen. Det var inte det lättaste. Man trillade lätt ner. Så fick vi tipset om att fästa blicken längre fram dit vi skulle gå. Och hör och häpna, det fungerade. Det blev lättare att gå på bommen.

Så är det med ljuset från himlen också. Genom att fästa vår blick på himlen, ljuset från framtiden, blir det lättare att gå i nuet.

Så idag kan vi bestämma oss för att fästa blicken på den framtiden vi har att se fram emot.

Gud välsigne din dag.