Valdagsbön – vi ber för dig som väljs in idag

Västra riksdagshuset

Herre, vi har behov av att be för vårt land idag. Inte för att jag tror att du varken är sosse eller moderat, röd eller grön. Vi har behov av att be för varje person som idag väljs in i riksdagen, landstingen och kummunerna. Vi ber att dom skall på ett respektfullt sätt leda vårt land dom kommande fyra åren. Vi ber att dom skall hålla människan före i sina beslut.

Herre, om dessa personer är på väg mot ett beslut som inte är bra för människan och vårt land ber jag dig att du stoppar det. Ber att man då skall tänka om, om så i sista stund.

Hjälp varje ledamot att hålla ordning i sitt eget liv så att dom kan vara ett föredöme. Bevara dom från maktfullkomlighet. Bevara dom från girighet.

Ge dom kraft för att orka dessa fyra år. Bevara deras familjer. Ge dom god nattsömn så att dom kan tänka klart på dagen.

Ge dom ödmjukhet att förstå när det är dags för ett förlåt. Ge dom ödmjukhet att be om hjälp när dom så behöver.

Herre, ge var och en vishet där man brister i vishet. Hjälp var och en att faktiskt våga söka dig med sin fråga inför viktiga beslut.

Herre vi ber för får riksdag men också för vårt land. Välsigna vårt land. Hjälp oss att vara rädd om vår del av jorden såsom vi ber att alla skall vara rädd om sin del.

Vi ber för varje människa i vårt land. Herre, hjälp oss att vara barmhärtiga och hjälp den som så behöver hjälp.

Håll din hand över denna valdag likväl alla dagar fram till nästa val.

Amen