Söndagstankar – Goda förvaltare

I en tid av rastlöshet, dom goda klippens tid och allt "måste vara nytt" är förvaltarskap inte högt på listan. Vi köper hellre nytt än vårdar det vi har. Ja, lite överdrivet men du förstår nog vad jag vill åt.

I den del oss som vilar mer åt det andliga har lätt för att drabbas av samma känsla. Pröva ny andlighet. Skapa sin egen andlighet. Gå mellan olika andligheter. Det liksom är inne i att söka men mindre hipp att hitta och stanna kvar.

Att förvalta handlar dels att vara trogen något. Att stå kvar vid det. Påminns om något jag skrev om för länge sedan. Att förvalta. Det är lätt att starta något. Värre är att fullborda. Alltså att genomföra och gå fullt ut. Att vara trogen något. Att helt enkelt inte ge upp.

I bibelns värld lyfter den upp bl.a. att förvalta tro. I 2 Tim 4:9 talar texten om "träna dig i gudsfruktan". Att vårda sin tro helt enkelt. En bra bild är kroppen. Vårdar vi den inte, tränar vi den inte "bryts vi sakta ner" Vi tappar styrka och ork. Jag är långt ifrån ett föredöme i detta. Men jag försöker hålla igång med promenader tex.

Att förvalta något man fått är av högsta betydelse. Kanske är det lättare att känna drivet i förvaltarskap när man fått kämpa sig till något. Att det kanske har kostat en del pengar. Då är motivationen högre. Men när man får något gratis kanske vi har svårare med det. Jag hoppas att det inte är så men kanske ligger det något i det.

1 Peter 4:10

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Att förvalta något är att ta hand om det på bästa sätt. I trons värld handlar det om att förvalta trons gåva. Tron ingenting jag kan köpa. Det är en gåva. En gåva behöver vi ta hand om.

Hur förvaltar vi tron? Ja, ett av sätten är att läsa Bibeln och be. En väg är att delta i gudstjänsten.

Att tro är nog en sak. Att aktivt "arbeta" på sin tro kan vara svårare. Vi vill nog gärna det klart mycket mer än vi gör.

Nu tror jag inte vi ser ett förvaltarskap i hur vi sköter våra blommor. Men det är ändå en bra bild. Genom att vi vårdar blommorna. Vattnar, tillför näring, byter jord när så behövs, så växer blomman till och torkar inte ur. Det är en bra bild på att förvalta sin tro.

Den här söndagens texter påminner om att vara goda förvaltare. I tron. I livet. Ja, i allt. Att förvalta är att fullborda något på bästa sätt genom att göra det "på riktigt". Inte slarva utan göra det engagerat och på genomtänkt sätt.

Det kan vara att hitta sin rutin med Bibeln, bönen och vad som nu behövs för att din tro ska fungera över tid. Det kan vara bra att påminna sig om en dag som denna.