”Min frid ger jag er”

Frid lämnar jag (kvar) åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Johannes 14:27

Min frid ger jag er – Jesus gav lärjungarna sitt erbjudande. Han gav dom sin frid. Han tog inte med sig sin frid upp till himlen utan lämnade kvar den.

Frid talar om harmoni, ro, lugn, vila, stillhet, sinnesro. Man skulle kunna tala om att ha balans. Något vi människor behöver.

Man kan fundera på vad ”världen” kan stå för. Finns säkert många förklaring och tankar. Men kanske handlar det om att det finns mycket på denna jord som vill ge oss intryck och upplevelser. Men dom går inte att jämföra med den frid Gud ger. Man kan mata sig med mycket man tycker ger meningsfullhet. Det kan vara jobb. Framgångar. Pengar. Människor. Upplevelser. Men det som ger något bestående inom oss är den frid som Gud ger.

Under vissa tider finns det oro inom oss. Vi är inte i balans. Då är hälsningen till dig och mig: ”Min frid ger jag er”.

Det finns något djupare i allt detta. Gud uppmanar oss att inte oroa oss och tappa modet. Förutsättningen för det gav han oss i orden ”min frid ger jag er”. När vi lever i den friden så behöver vi inte oroa oss och tappa modet.

Tänker mig att frukten av att ha inre frid är att vi inte tappar modet och oroar oss mindre.

Vår bön denna söndag får bli:

Herre, ge oss din frid så att vi inte tappar modet och oroar oss. Fyll oss med din frid så att oro trängs undan och vi får leva i din harmoni. Tack Herre för din frid. Amen