Vad blir nästa steg?

Vad blir nästa steg?

Förr hade vi black friday. Nu är det det black week. Vad blir nästa steg? Black month?

Allt för ofta visar det sig att vi människor aldrig blir riktigt nöjda. Vi måste ha mer. Större. Bättre.

När vi väl har landat så måste vi fundera ut nästa steg. Aldrig vila. Aldrig njuta. Bara stressa vidare till nästan sak. Nästa utveckling. Nästa seger. Nästa höjning.

Tro inget annat att jag tror det är bra med utveckling. Men den måste ske på ett sunt sätt. I en takt som är mänsklig. För då kommer den att bli bestående.

När ett träd växer för fort blir det poröst. Trädet får för liten kraftig massa. Timret blir hållbart. Ett träd som växer sakta blir massivt. Timret kan användas länge. Står emot hårt väder. Ruttnar inte så lätt.

Samma regler gäller för tillväxt och utveckling. Snabba vinster förloras snabbt. Medan uppbyggnad med god soliditet håller genom lågkonjunkturen.

Så är det med livet. Att bygga det på en stadig grund gör det mindre sårbart.

Jag tänker att det är under stilla växande som man blir mogen för det större.

Låt denna sång få bära dig idag.

Låt mig växa stilla

Låt mig växa stilla 
som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla
för det stora mogen.

Låt en strimma skina 
från en evig vår
stilla över mina
dunkla levnadsår.

Led mig in i friden
vid din starka hand,
när likt böljan tiden
lagts till ro vid strand.

T: Anders Frostenson M: Karl-Erik Svedlund