Censurerade julsånger 

Tror inte mina ögon. Med stöd av skollagen stryker man över allt vad Gud är i psalmerna. Man gör det bl.a. För att skolan ska höja sin blick och möta en föränderlig värld. 

Så glömmer man att kristna människor fortfarande finna kvar. För mig känns det som man strök över mig som person. Det var väl att överreagera. Men nu går man för långt. 

Man vill ha samlingar i kyrkan men stryka över Gud. 

Jag har mött så många muslimer som inte har något problem med att Jesus och Gud finns med i skolavslutningar. Det är vårt lands tradition. 

Kanske skulle det behövas ett julupprop(r) för att skaka om detta. 

Nej, skolpolitiker och rektor i Åmål, gör om gör rätt. Ni tänker tokigt i detta.  
Intressant händelse i eftermälet. Nu är pastorn hotad. Läs det i dagen.