Den vackraste kyrkan….. (?)

⛪️ Kanske har du läst om tävlingen om vilken kyrka som är vackrast. Tävlingen vanns av Själevads kyrka i Örnsköldsvik. Grattis till er som lever nära den kyrkan

⛪️ Jag skulle tro att, även om vi håller med om att denna kyrka är vacker, så är vi partiska för vår egen kyrka. Den är bäst vackrast och värd sitt pris.

⛪️ Men jag tror vi missat en liten poäng. Det finns en kyrka som är vackrare än alla andra kyrkor. Den benämns som ett tempel ibland. Till och med att man kan man se att Gud själv säger att han tagit sin boning där.

Läs dessa verser så får du se…

1 Kor 3:16-17
Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

1 Kor 6:19
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,

⛪️ Du och jag är den vackraste kyrkan som finns. Där bor Gud genom sin Ande. Trots att vi ibland kan behöva en restaurering, städas, fixas till pga så många brister är vi Guds tempel. Guds kyrka. Skulle vi rösta om detta skulle det likna mer en skönhetstävling. I människors ögon som det till det yttre skulle likna Dagens kyrkotävling med en vinnare. Men nu skulle alla vinna. För i Guds ögon är vi alla Guds tempel som han har utvalt.

⛪️ Så se dig i spegeln. Tacka Gud för att du är hans tempel. Du är en vinnare. Försök i allt att leva värdigt den utmärkelsen. Ingen av oss kommer lyckas fullt ut. Men vi kan göra så gott vi kan. Han vill hjälpa oss att vara den bästa platsen för honom. Han skickar inte den uppgiften på entreprenad med RUT-avdrag. Han brinner själv för den uppgiften. Och vi får lägga till vår egen insats.

⛪️ I grunden är det nåd allt samman. Tänk att vi får vara Guds kyrka. Guds rum där han och vi möts. Att det sen står att vi är ett heligt tempel så blir det bara lite för stort för att vara sant. En tänk dom stundens av nåd den heligheten får träda fram mer än vanligt då blir man ödmjukt tacksam.