Snart helg – vad ska du ha på dig då?

Snart är det helg. Kanske ska du iväg på något trevligt. Somliga har lättare än andra att hitta kläder för helgens utflykter. Andra måste ha några uppsättningar redo att välja mellan. Ibland måste man helt enkelt ha något nytt att ta på sig för att känna sig bekväm inför helgens utmaningar.

Bibeln talar om andra kläder. Kläder jag tror att vi mer efterfrågan hos varandra än superdyra innekläder.

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.”
‭‭Kolosserbrevet‬ ‭3:12‬ ‭SFB15‬‬

Tittar man lite närmare på den texten upptäcker vi djupet i den

Klä er därför som Guds utvalda, heliga (avskilda) och [högt] älskade i:

innerlig medkänsla (hjärtligt förbarmande; ordagrant: medkänslans invärtes sympatier),

vänlighet (godhet) [med mildhet som beredvilligt möter reella behov],

ödmjukhet (anspråkslöshet, måttfullhet, litenhet) [med ett sansat perspektiv på sin egen ringa betydelse],

mildhet (saktmod) [balanserad och kontrollerad styrka som är fri från hämndlystnad och bitterhet], [och] tålamod (långmodig uthållighet),”
‭‭Kolosserbrevet‬ ‭3:12‬ ‭SKB‬‬

Det finns en klädnad som vi uppmanas att använda. Kärnbibeln ger dess värde och djupaste innebörd.

När man möter denna vers ligger det fler dimensioner i dess användning. För oss själva och dom relationer vi har. Men den syftar också till relationen inom församlingen. Det har sin början inom var och en som är med i den. ”Nycklarna för goda relationer och enhet i församlingen börjar med den personliga inre djupa medkänslan” för att citera kärnbibeln.

Så hur ser din garderob ut inför helgen och livet som kommer efter just denna sekund?