Guds perspektiv

Ibland kan det vara svårt att se en utväg. Ibland kan det vara enklare. I en tid med nya, mer krävande, restriktioner är det svårt att hålla modet uppe.

Gud är rättvis där vi har svårt att vara klarsynta. Han kan inget annat att vara rättvis. Det är hans väsen. I fotbollsspelarens perspektiv kan en domare vara orättvis. Där motspelaren går fri medan man själv blir avblåst. Men Gud kan inget annat än att vara rättvis.

Han är inte partisk ändå står han på allas sida. Ett fascinerade utgångsläge. Hur kan det vara möjligt. Jag tänker att det är för att han älskar alla lika mycket. Vill alla deras väl. Och när han ser till alla ser han allas situation och möter alla där. Därför kan han se den större bilden och behöver aldrig beskyllas för att vara partisk.

Där vår blick inte når över tidsperspektivet når hans blick från evighet till evighet. Vi har så lätt att se till nuet och dess närliggande tid. Vi ser till det som vi tycker är bäst för just denna tid. Men har svårare att räkna in det kommande och hur nuet påverkar det. Där är Gud outstanding. Han kan hantera nuet i ljuset av evighetens tidsrymd.

Hans förstånd når långt längre en vårt begränsade kunskap. Allt för ofta tycker vi att vi vet bäst. Och visst, somliga gånger kan vi nog tillskriva vårt förstånd att fungera väl bra. Men vi kan aldrig mäta oss med Guds förstånd. Hans som är från evighet till evighet. Han som skapar med sitt ord. Hans förstånd som inte är begränsad av den mänskliga begränsningen. Vi som påstås till och med inte ens använda all den kapacitet vi har ingår hjärna. Han använder sin fullt ut….

Kommer du ihåg periskopet vi byggde i slöjden? Liten kul sak. Då kunde man stå bakom ett högt staket men ändå se över kanten. Guds blick har möjlighet att se för vår blick inte når fram.

Det är som att Guds ser om hörnet. Över den högsta mur utan att ställa sig på tå. Kan se igenom den mörkaste dimma. En blick som tränger sig in. Men också som ödmjukt letar sig in i våra labyrinter av tanker. Han kommer också ut ur dom utan att ha gått vilse.

Hans orientering är fantastisk. Han är inte begränsad till en GPS-utrustning. Där en apparat kan sluta fungera pga tex slut på batteriet så fungerar Guds orientering för evigt. När vi går vilse kan han hitta den bästa väg på bråkdelen av en sekund. Hur vi än snurrat till det kan han snurra upp det.

Guds perspektiv är så fantastiskt bra. Det bästa vi kan göra är att slå följe med honom. Bättre guide kan vi inte få.

Den kärlek han har i sin blick till sin skapelse går inte att mäta. Det han känner för dig i sitt inre strålar ut genom hans ögon när hans blick vilar på dig. Hans hjärta slår för dig. Han vill bara ditt bästa. Ett sådant perspektiv gör tilliten till honom desto större. Han vill dig gott. Gör dig gott. Så att följa honom i det perspektivet ger en välsignad frid inför framtidens ögonblick.