Att växa i tro

Temat för kyrkan denna söndag är ”Att växa i tro”. En utmanande tanke. Kan tron växa? Är det inte en tro rätt och slätt. Varken mer eller mindre?

Jag läste igår i Markus evangelium att vi ska ta emot tron som ett barn. Tänker att det innebär att vi ska tro enkelt. Inte komplicera det. Utifrån det perspektivet behöver väl inte tron växa. Ändå verkar det som att vår tro kan växa….

Och visst kan den det. Ju mer vi lär känna Jesus, ser vad han gjort, vad det skrivs om hans möjlighet växer vår tillit till honom. Och då skulle man säga att tron växer.

Jag tänker att det vi läser om Anden också är en nyckel till att förstå växande tro. Det står att Anden skall delge oss sanningen. Alltså förståelsen om vem Jesus är. Anden hjälper oss i vår svaghet. Så blir vår tro större , den växer.

Tänker också att med åren kan vår tro bli tryggare. Vår erfarenhet genom livet att tron bär gör att vår tro växer.

Vill du se att din tro växer? Håll dig så nära Jesus. Finns inga genvägar. Där har du vägen.

Till sist….

Ett sädesfrö växer upp om det kommer i jord. I sitt rätta element. Likaså blir en äppelkärna ett äppelträd om det kommer i jord. Så tänker jag mig tron. När den kommer i sin rätta miljö och rätt förutsättningar så växer den i tillit och i tro.

Genom att vårda fröet så skapar vi förutsättningar för att det ska växa. Så är det för tron också. Vårda den och du kommer att se att din tro på Jesus växer sig starkare efter hand.