Vilken livsstil vill du ha?

Vilken livsstil vill du ha?

Man kan fundera på vad livsstil är. Synonymer är levnadssätt. Alltså på vilket sätt vi lever. Vad som präglar vårt sätt att leva. Hur det ser ut från folks perspektiv. Men det är också en livsfilosofi. So. Mer präglas av levnadsregler, livsuppfattning, livssyn och livsmotto. Ett gammalt ord för detta skulle kunna vara vandel. Som kan väl översättas med beteende och uppförande. Handlingssätt och ett sätt att leva sitt liv.

Allt för ofta kanske vi tänker på rikedom, dyra kläder, dyr bil och det som har att göra med en exklusiv livsstil. Helt enkelt ett påkostat sätt att leva.

Men kanske är livsstil något mer djupare än så. Djupare värden. Värden som kanske är svåra att värdera i pengar.

Fick en ny dimension och känsla för livsstil idag när jag läste Herregud&Co.

Gör tacksamheten till en livsstil

Herregud&Co

Visst är det bra tänkt. För tacksamhet är ju något som smittar av sig. Som gör att vi upptäcker allt det som vi verkligen ska vara tacksamma för. Allt för ofta tar vi det för givet. Att det är något vi har rätt till. Kanske skulle vinstlösa en tävling om att hitta allt vi kan vara tacksamma för i livet. Hur som helst kan vi utmana oss själva att hitta allt det vi kan känna tacksamhet inför. Skulle vilja till och med gå lite längre.

Gör tacksamhet till det nya normala

Då kan vi förskjuta vår missbelåtenhet till skräphögen. För vi har ingen nytta av den längre. Klagolåten får ingen luft. Och den går inte längre att sjunga. Inte ens falskt. Inte så dumt va?!


Idag ber vi för riksdagsman: Anders Alftberg (SD)