En tanke för dagen – ”Någon annan”

”Det kan någon annan göra”

Visst har du hör någon säga så någon gång. Kanske till och med många gånger.

Kanske är det så att till och med, både du och jag, har sagt det någon gång. Kanske fler.

”Det kan någon annan göra”

Det är rätt så lätt att tänka så. Det verkar alltid finnas ”Någon annan”. Denne ”Någon” verkar kunna allting. Ha tid med allting. Vill alltid göra det som ingen annan vill göra. Denne ”någon” verkar stå till förfogande precis nu och görna för en stund sedan.

Kanske är det så att ”denne någon” är just du. Fundera på den du 😉