Söndagstankar – samhällsansvar 

Kan denna rubrik på kyrkoårets texter komma mer lägligt än nu? Det är väl alltid viktigt men nu är det ännu mera viktigt. 

Jag hörde en kommentar för en tid sedan som jag påminns om igen och igen. Den handlade om alla flyktingar. Någon frågade rakt ut ”Vad ska vi ha dom till?”  För mig en märklig hållning. 

Men ibland ser vi varandra som objekt. Det ända som gäller verkar var vilken nytta vi kan ha av varandra. Inte en känsla för vem den är. För det den är. 

Samhällsansvar handlar mer om att vara rädd om varandra och ha omsorg. Inte att utnyttja och dra nytta av för egen skull. 

Idag blir det rätt tydligt hur viktigt samhällsansvar är. Och blir mer och mer. Bibeln uppmanar oss att be för styrande i vårt land. Det blir bara viktigare och viktigare. 

Samtidigt känns det svårt. Inte minst när man ser hur rörigt det är i närområdet. Hur ska man våga hjälpa när man skjuter och har bomber?

Det känns på nu. Mer än någonsin. Därför bubblar det upp inom mer och mer en bön ”Herre hjälp!” För hur ska man räcka till. Hur ska man kunna hjälpa. Det blir bara ett rop på hjälp. ”Gud, hjälp oss!” 

Men det blir också en bön ”Gud, hjälp oss att kunna hjälpa!”  Att vi hittar lösningar. Att hitta pengar som kan hjälpa där nöden är stor. 

Är det att frånsäga säg samhällsansvar att ropa till Gud om hjälp?  Nej. Jag tror det är den bästa vägen vi kan gå. Där finns den bästa hjälpen. Där finns möjligheter till att förstå och kunna handla på ett rätt sätt. 

Därför ber jag denna bön idag: 

Herre hjälp. Hjälp vårt land och vår jord. Hjälp oss hjälpa. Amen.