Mitt möte med Gud

Hur möter man Gud? Hur går det till att träffa honom? Går det att träffa honom? Finns han verkligen så att det går att träffa på honom?

Hur möter du Gud? Hur går det till? Vad händer? Hur upplever du det? Vad blir din erfarenhet?

Skulle du vilja dela med dig av det kan du få gästblogga hos mig.

För mig har ett möte med Gud varit ett inre samtal med honom. Det har varit en varm beröring. Berört mina känslor. Men också rent förståndsmässigt. En påtaglig närhet som kanske är svår att beskriva. Men den är där.

Det kan också varit genom en person. Att den känner sig manad att ge en tanke som den tror är från Gud. Och när jag fått den har den stämt in på min situation och mitt behov av ledning på något sätt.

Vid några tillfällen har det varit med ett helande som resultat.

Men det mest tydliga för mig är en närhet. Fast Gud inte syns så finns han där på något förunderligt sätt.

Det har inneburit en vägledning. Det har inneburit tröst. Glädje. Kraft. Möjlighet. Förlåtelse. Så för mig har mötet med Gud alltid en god eftersmak.

Hur möter man Gud då? Genom att i sin bön och tanke närmare sig honom. Löftet i bibeln säger att då möter han oss. Detta närmande kan man göra i kyrkan. Men också precis där du är. För han är bara en bön och tanke bort. Det är det stora med honom. För honom är det inte platsen som är viktigast. Det är din och min inställning och öppenhet.

Bli kvar i mig så blir jag kvar i er – andakten som inte blev av

Bli kvar i mig så blir jag kvar i er

Den här morgonen skulle jag hålla en andakt på Ledarforum som erikshjälpen håller i Norrköping. Men eftersom jag drabbades av njurstensanfall så kan jag inte åka iväg. Men jag kan skriva den här på bloggen istället

Texten hämtar jag från

Johannes kapitel 15:4-7

”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det.”

Joh 15:9

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.”

Joh 15:16

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.”

Bli kvar i mig så blir jag kvar i er

Om vi inte blir kvar i Jesus kan vi inte ….

⁃ …hämta kraft som vi behöver.

⁃ …bära frukt, alltså något som kommer ut från oss. Bibeln talar om en frukt som kommer utifrån våra liv, välsignelse som är befruktad av Jesus. Så växer något fram ur våra liv till glädje för andra och oss själva.

⁃ …få visdom – där vi saknar visdom kan vi få hjälp. Jag tror på en övernaturlig hjälp i val man behöver göra.

⁃ Det är hos Jesus som vi får det vi behöver. Därför påminner han oss att bli kvar i honom. Alltså att ha en nära relation till honom. Jesus beskriver det som en gren som finns kvar i stammen för att därigenom få livgivande kraft till att växa.

⁃ Blev påmind när jag följde gudstjänsten via tvn i söndags. Där Jesus gång på gång poängterar ”hos mig” Det är inte i första hand ett presterande utan att bli hos honom. Där är själva utgångsläget.

Bli kvar

Texten talar om ett ‘förblivande’

att stanna vid sin läst är ett känt uttryck. Det talar om att finnas kvar i sitt arbete, sitt värv, sitt kunnande.

Att stanna vid ursprunget – men det finns också ett utgångsläge som vi behöver stanna kvar vid. Guds ursprungsläge i en djup gemenskap som går tillbaka till skapelsens urkund. Du är skapad av Gud

Det gudomliga – Gud har lagt ner evigheten i människorna hjärtan/inre. Att bli kvar i detta är att finnas i sitt rätta element.

Att bli kvar är att finnas intill Jesus dagligen i en naturlig gemenskap. Det är vad vi behöver varje dag. På jobbet och på fritiden.

Be om vad ni vill

⁃ Jag tillhör inte direkt framgångsteologerna som ser sin tro som = rikedom, att allt skall lyckas osv osv. Jesus visar på en annan väg i livet och trons liv.

⁃ ”om ni är kvar i mig och jag i er SÅ be om vad ni vill så skall ni få det om mina ord blir kvar i er.” Det är inget bemästrande och ordergivande till Gud. Utan bara ett enkelt ”Bil Kvar”. Det är i den enkla kommunikationen, samtalet i bön, suckandet mellan Gud och dej, som det ”bara händer”.

Be om vad ni vill och jag skall ge er det. – Kanske behöver man ett djupare studie i detta som en andakt inte klarar av. Men i sin enkla betydelse så står det så.

Bestämt om er att bära frukt

⁃ Bestämt – detta ord innebär att han gett oss förutsättningar, att den ger den kraft, möjlighet till att just bära frukt.

⁃ Vi är vana att prestera själva. Att skapa allt. Att det hänger på oss. Ur oss kommer det som skapar framtid och frukt. Man får nog säga att det jobbar man som tex butikschef så liksom trycker det på att prestera, utveckla och att nå mål. Vi har förväntningar från många. Med all rätt. Men….

⁃ Jesus vänder på allting i denna vers. Jesus ger oss ett annat perspektiv. I en verksamhet ligger mycket på det mänskliga ansvaret. Men vi får inte glömma denna dimension.

⁃ Jesus är drivkraften. Det är ingen order. Det är i naturen av honom nedlagt. Ordet ‘bestämt’ har i sig kraften inneboende. Ordet ‘bestämt’ har liv. När Gud bestämmer så blir det det. Han ställer dej inte i ensamhet och menar att du får allt klara dig själv. Nej, han går med, gör något, skapar något och allt detta sker genom dig. Han har bestämt det så.

⁃ Vår del är att bli kvar !! Vill vi så mycket. Gärna kämpa i egen kraft. Kanske tom kan kännas bättre om vi förtjänade något. Men Jesus lyfter bort den tanken på något sätt. ‘Bli kvar’ är något vi behöver.

Sist men int inte minst…

⁃ ‘Bli kvar i min kärlek

⁃ Den kärlek som gör gott med oss

⁃ Den kärlek som gör gott med vår omgivning

⁃ När kärleken får vara vår drivkraft så kan våra butiker/våra liv/våra arbetsliv få den värme som gör skillnad. Vi får ett varmt klimat i vår arbetsgemenskap. När kärleken får finnas med händer det något i oss men också i relation till vår omgivning.

⁃ Hur var det Erik skrev i sina brev? I kärlekens tjänst! Kanske skulle det behöva stå som signatur på våra liv, våra brev, vår slogan, som en underline i våra liv.

Nyckeln i detta är ….

Att bli kvar i Jesus. Det är vägen för dig och mig. Behöver inte vända oss till ngn annan. Finns en sångstrof som får avsluta mina tankar.

Jesus han är svaret för vår värld idag.

Vad du lägger i ‘vår värld’ är upp till dig. Men jag tror att du har en väg/framtid om du låter Jesus vara svaret.