En möjlig framgång

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

F1AB479B-8B06-4F7D-BE81-D009522B08ACVar på kurs några dagar under veckan. Det är många tankar som snurrar efter alla studietimmar. Det handlade om stresshantering. Om ett hälsofrämjande ledarskap. Nyttigt och välbehövligt.

När jag summerar dessa dagar lever sinnesrobönen inom mig. Den kan vara nyttig för oss alla tänker jag. Så det är en tanke för denna dag.

Kanske det är en av nycklarna till framgång. Då tänker jag inte på ekonomisk framgång. Visst kan det vara en effekt av ett mer sunt liv. Nej, jag tänker att livet blir så mycket bättre. Man mår bättre. Så i den bemärkelsen blir det en framgång.

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”