Präglad…..

Präglad…… men av vad?

Vad har format dig till den du är? Vad är du präglad av?

Nu ska vi inte falla i gropen och mena att vi är offer. Att vi kan skylla på allt och alla för hur vi blev. För vi är verkligen egna individer med vårt egna DNA.

Men vi är ändå präglade , formade, av något eller någon.

Vi har mycket att tacka våra föräldrar för. Dom har efter bästa förmåga präglat våra liv. Lärt oss grundprincipen i livet. Därifrån har vi vandrat ut i livet och försökt på egen hand förvalta det.

Genom livet har vi mött olika saker och händelser som präglat oss.

Samtidigt får vi ödmjukt erkänna att vi själva har valt att finnas i sammanhang som också har präglat oss.

Hur mycket dom olika val vi gjort har präglat oss är nog svårt att mäta. Men dom har format oss.

Det jag ändå mest reflekterar över nu för tiden är nog inte om något präglat mig. Utan mer funderar över vad präglas jag av nu? Fundera lite på vad som präglar dig. Vilka sammanhang är du i? Hur präglar det dig?

Jag tror nämligen att vi nog borde vara mer försiktig med vad vi utsätter våra liv för. Till sist kommer vi att skörda dess frukt.

Så frågan blir, hur vill du att livet ska bli? Hur påverkar det i så fall dina val av sammanhang du vill vara i? Vad vill du ska forma och påverka dig?

Gör goda val för dina kommande dagar. Tänk inte bara på nuets njutning.