Jag borde nog….

Jag borde nog….

Har du någonsin känt den känslan som detta ”jag borde nog….” ger”?

Vad för känsla? Jo den där känslan att inte räcka till, eller att egentligen borde jag vara ledig men borde göra detta också , alltså känslan av att det måste göras men tiden eller orken räcker inte till? Den känslan. Har du känt den någon gång?

Kanske är det en dum fråga. För troligen har vi nog känt den känslan någon gång allihop. Det som blir tokigt är när den återkommer gång efter gång. Den gröpar ur kraften och dränerar oss på energi.

En svår dimension i denna känsla är när den relaterar till outtalade krav och förväntningar. Eller krav som jag bara i min egen värld tror att dom finns. Men i själva verket finns dom inte.

Jag borde nog……

Borde, ett ord som är så svårt. Det är i det ordet som första steget mot utbrändhet finns. Fortsätter man steg steg på ”borde”-stigen är troligen framme vid kanten förr eller senare. Eller väggen vi brukar kalla den.

’Borde’ borde inte finnas tänker jag. Det bara stressar upp.

När jag skriver detta känner jag att jag borde stryka en skjorta. För gör jag det inte nu så kan det bli stressigt senare. Sådana ’borde’ kanske ändå är bra. Det hjälper oss att vara ute i god tid.

Jag borde nog…

Visst låter det inte så kul. Det är så kravfyllt.

Det bästa vi kan göra, tänker jag, är att försöka undvika ‘borde’ så mycket det går.