Upp och ner, ner och upp….

Tänker på Emil-sången Opp och ner:

Opp och ner
ner och opp
grisen gal i granens topp
och en mus…

Reser hemåt idag. Det blir flyg även denna gång. Upp och ner. Upp och ner. Ett byte på Arlanda.

Det är så mycket som är upp och ner i vår värld. Man skulle önska att någon kunde ställa allt på rätt köl igen. Att det helt enkelt blev rättvänt igen.

Orättvisor, förföljelser, krig, fattigdom, ja listan kan säkert göras lång.

Denna söndag ber jag att det skulle vara mindre upp och ner och mer rättvänt.