”Underskatta aldrig…”

 ”Underskatta inte värdet av att göra Ingenting, av att bara ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt som man inte kan höra och bara ha det bra”

Ett av Nalle Puhs kloka tankar.

Kanske denna djupa sanning borde bli den sanning vi lever efter.

Allt för ofta är vår rastlöshet boven i dramat. Går det för lång tid av att inte ha något att göra blir det liksom omöjligt för oss. Vi börjar att göra något. Inte så ovanligt är det något vi inte behöver göra.

Så låt denna Puh-tanke få arbeta med dig idag. Det är troligen den bästa medicinen för att inte gå in i den berömda väggen. Kanske är det det bästa man kan göra för att vila. Den kräver troligen mod och disciplin. Men när man väl har lärt sig förhållningssättet blir det möjligt att använda sig av det då och då. Och vi kommer att må klart bättre.

Underskatta inte värdet av att göra Ingenting

Kolla gärna min resedagbok.